BOJ:当座預金残高と金融調節 2月19日確報(表)

日本銀行(BOJ)が発表した 当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 (単位:兆円、%)

===============================================================================
        2月19日 2月18日 2月17日 2月16日 2月15日 2月12日 2月10日
          2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010
===============================================================================
供給・吸収     0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
当座預金残高   15.420  16.220  16.420  16.540  16.870  14.140  14.460
 増減       -0.800  -0.200  -0.120  -0.330  2.730  -0.320  0.280
準備預金残高   13.560  14.470  14.830  14.970  15.360  12.640  13.040
 増減       -0.910  -0.360  -0.140  -0.390  2.720  -0.400  0.400
翌日物加重平均  0.094%  0.097%  0.106%  0.097%  0.104%  0.101%  0.108%
===============================================================================

注:準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。

--編集:Marco Babic

NI JAPAN NI ASIA NI JMM NI BON NI BOJ NI CEN NI FRX NI MOF NI MMK NI RP NI JNECO NI TABLE NI JBN NI JNEWS NI JHEAD NI JPALL NI JCEN NI JFRX

Index News: TOYS3020 <Index> CN DYENCALM <Index> CN

=JBN =51

##

  最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
  LEARN MORE